Υποψήφιος Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής

ΚΩΣΤΑΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

15 ΣΤΟΧΟΙΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι

Αποφάσισα να διεκδικήσω την Προεδρία της Σχολής μας, γνωρίζοντας ότι η πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ θέλουμε μία Ιατρική Σχολή που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της κοινωνίας, θα πρωταγωνιστεί σε διεθνές επίπεδο, θα προσφέρει λύσεις σε λειτουργικά και δομικά ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας και θα ενισχύει την εξέλιξη και αναγνώριση των μελών της, μέσα στο νέο ιατρικό περιβάλλον που διαμορφώνεται παγκοσμίως.

Συζητώντας τους τελευταίους μήνες τεκμηριωμένες προτάσεις, θέσεις και απόψεις, με τα περισσότερα μέλη της Σχολής μας, καθώς και με παράγοντες της οικονομίας και της πολιτικής, κατέστη σαφές ότι υπάρχουν εξαιρετικά σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και ενίσχυσης του έργου των μελών ΔΕΠ και του διαρθρωτικού εκσυγχρονισμού της Ιατρικής Σχολής. Μολονότι είναι άκρως τιμητική η θέση της ανάμεσα στις 200 διεθνώς κορυφαίες, πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο για διαρκή ανοδική πορεία και όχι προορισμό.

Αυτό προφανώς, δεν μπορεί να γίνει γκρεμίζοντας και απαξιώνοντας ό,τι καλό έχει γίνει μέχρι τώρα, ούτε φυσικά μέσα από επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, διχαστικές πρακτικές, αποκλεισμούς, ή περιοριστικές προσωπικές φιλοδοξίες.

Το μέλλον της Ιατρικής Σχολής απαιτεί την συλλογική γνώση και εμπειρία όλων, με στόχο να κάνουμε τη σχολή μας διεθνή πρωταγωνιστή, πυρήνα ενός σύγχρονου επιστημονικού οικοσυστήματος για τη χώρα, που θα αντανακλά και θα ενισχύει το υψηλότατο επίπεδο των μελών ΔΕΠ. Σε αυτή την προσπάθεια απαιτείται η συναίνεση και συνεργασία όλων. ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ.

Υπηρετώντας 30 χρόνια την μαχόμενη ιατρική, για πρώτη φορά και με τραγικό τρόπο, η κοινωνία μας, αλλά και εμείς οι ίδιοι, συνειδητοποιήσαμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, που διαχρονικά διαδραματίζει η Σχολή μας, αλλά και την αξία της επιστήμης μας, από το κλινικό έργο και την έρευνα, μέχρι τη σημασία των υποδομών, των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας.

Διαβάστε περισσότερα

Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε την παρούσα συγκυρία για να σφυρηλατήσουμε συμμαχίες και συνεργασίες που θα αναβαθμίζουν το κύρος και τη δυναμική της Ιατρικής Σχολής και των μελών της, προβάλλοντας το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικό μας έργο, προς όφελος των φοιτητών και των ασθενών μας.

Με συγκεκριμένες χρηματοδοτικές δυνατότητες από Ευρωπαϊκά κονδύλια, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δωρεές και συνεργασίες από τον εθνικό και διεθνή δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μπορούμε να θέσουμε τις βάσεις για τη δημιουργία ενός εμβληματικού Ιατρικού Πάρκου στο ΓΝΑ «Η Σωτηρία», που μαζί με το Campus στο Γουδή, τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Αρεταίειο – Αιγινήτειο και το Αττικό Νοσοκομείο μπορούν να αποτελέσουν τον πυρήνα ενός σύγχρονου οικοσυστήματος υγείας.

Οι 15 στόχοι-προτάσεις που καταθέτω

 • αντανακλούν και δικές σας σκέψεις, προβληματισμούς και προσδοκίες, όπως τις μοιραστήκατε στις συζητήσεις που είχα την ευκαιρία να κάνω τους τελευταίους 6 μήνες, με τους περισσότερους από εσάς.
 • προτείνουν λύσεις σε δυσκολίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι στην εργασία μας, ώστε να κάνουν πιο εύκολη και λειτουργική την καθημερινότητά μας και πιο αποδοτική την προσπάθεια όλων μας.
 • είναι προϊόν δημιουργικής σκέψης και ουσιαστικής προετοιμασίας, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις τρέχουσες συνθήκες, τις διεθνείς πρακτικές, τις ευκαιρίες που αναδύονται αλλά και το σχετικό νομοθετικό και διοικητικό πλαίσιο.
 • θέτουν τις βάσεις της Σχολής για την επόμενη δεκαετία, με έμπνευση, όραμα, ρεαλισμό και επίγνωση των δυνατοτήτων της επιστήμης και της Σχολής μας.
 • μπορούν να υλοποιηθούν σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, την Κοσμητεία, τη Σύγκλητο, τη διοίκηση του Πανεπιστημίου και την Πολιτεία στο πλαίσιο εποικοδομητικής συναίνεσης και συνεργασίας αλλά και αξιοποιώντας σύγχρονα διοικητικά και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Σας καλώ όλους, με πλήρη επίγνωση των τεράστιων προκλήσεων, να αξιολογήσετε τους ακόλουθους στόχους-προτάσεις, ώστε με τη συνεργασία όλων μας, αποδεσμευμένοι από τις αντιπαραθέσεις του παρελθόντος, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε το έργο που απαιτείται για την Ιατρική Σχολή που όλοι θέλουμε, πάντα με άξονα το επιστημονικό κύρος και το ακαδημαϊκό ήθος που αντανακλά η ιστορία και το έργο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

.

ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

1. Ψηφιακός μετασχηματισμός της Ιατρικής Σχολής, της Γραμματείας και του ΕΛΚΕ

Η Γραμματεία αποτελεί νευραλγικό παράγοντα για την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ιατρικής Σχολής.

Απαιτείται αξιοποίηση των αρχών ψηφιακής διακυβέρνησης που είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο σε όλες τις πτυχές της δημόσιας διοίκησης, ώστε να απλοποιηθεί το έργο και να μειωθούν οι χρόνοι απόκρισης της Γραμματείας, να διευκολυνθεί η επικοινωνία με τα μέλη ΔΕΠ και να επιταχυνθούν οι καθημερινές διαδικασίες όλων μας.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην αναβάθμιση της Γραμματείας που λειτουργεί στο Αττικό Νοσοκομείο (ΑΚΙΣΑ), καθώς και της λειτουργικής και ηλεκτρονικής διασύνδεση της Κεντρικής Γραμματείας της Σχολής με τις κατά τόπους Γραμματείες όλων των Κλινικών και Εργαστηρίων της.

Εξίσου σημαντική είναι η παράλληλη αναβάθμιση της εκπροσώπησης του ΕΛΚΕ στη Σχολή, ώστε να αναλάβει ουσιαστικό ρόλο, πέρα από την απλή πρωτοκόλληση και προώθηση εγγράφων στις κεντρικές υπηρεσίες του.

Άμεσες προτεραιότητες:

 • Αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής της Γραμματείας, των Εργαστηρίων και των Κλινικών της Σχολής.
 • Εγκατάσταση σύγχρονων και ασφαλών πλατφορμών επικοινωνίας και διαχείρισης δεδομένων.
 • Αναβάθμιση των υποδομών του ΕΛΚΕ ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ σε πραγματικό χρόνο και να υποστηρίζεται ικανοποιητικά το ερευνητικό πρόγραμμα των Εργαστηρίων και των Κλινικών.
 • Δημιουργία μίας Σχολής με διοικητική και γραμματειακή ψηφιοποίηση που θα ελαχιστοποιεί την χρήση εγγράφων (paperless).
2. Ψηφιακός εκσυγχρονισμός του ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών

Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα ταχύτερα μεταβαλλόμενα πεδία, μέσα από την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών συνδεσιμότητας και διαχείρισης δεδομένων.

Η Ε.Ε. εκτιμά ότι οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης θα επιφέρουν, μέχρι το 2035, αύξηση της παραγωγικότητας έως 37%, μέρος της οποίας θα οφείλεται στην αξιοποίηση τους στην εκπαίδευση.

Στις ΗΠΑ η διείσδυση της ΤΝ στην εκπαίδευση, θα έχει αύξηση 48% κατά την περίοδο 2018-2022 και οι αντίστοιχες startup εταιρείες ΤΝ έλαβαν σε έναν μόνο χρόνο (2018) χρηματοδοτήσεις ύψους $9,3 δις, ενώ η Κίνα έχει επενδύσει πάνω από $1 δις για εφαρμογές της ΤΝ στην εκπαίδευση.

Η Ιατρική Σχολή οφείλει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού που επιβάλλει η νέα εποχή. Και βέβαια ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι πολύ περισσότερα από έναν ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς και το ηλεκτρονικό αρχείο του νοσοκομείου. Η αξιοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των εφαρμογών της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, είναι προς όφελος των φοιτητών μας και των μελών ΔΕΠ.

Με την πανδημία και την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσα από πρωτόγνωρες και ταχύτατες διαδικασίες, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, αναδείχθηκε σε κύριο εργαλείο μάθησης. Στο εγγύς μέλλον θα πρέπει, με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, να αναπτυχθούν εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας και εξέτασης εξασφαλίζοντας παράλληλα και την αποτελεσματική αλληλεπίδραση καθηγητή – φοιτητή.

Άμεσες προτεραιότητες:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ:

 • Εξοικείωση των μελών ΔΕΠ με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις εξ’ αποστάσεως μεθόδους εκπαίδευσης.
 • Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών ώστε να απαντά καλύτερα στις αυξημένες ανάγκες της εποχής και να αξιοποιείται αποτελεσματικότερα ο χρόνος δασκάλων και φοιτητών.
 • Οι διδασκαλίες με φυσική παρουσία θα γίνονται πλέον στο πεδίο, με πρακτική άσκηση σε εργαστήρια και κλινικές ενώ η ψηφιακή (σύγχρονη και ασύγχρονη) εκπαίδευση θα αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τις διαλέξεις στα αμφιθέατρα.
 • Καθιέρωση κοινών διαδικασιών εκπαίδευσης και εξέτασης των φοιτητών.
 • Καθιέρωση των εικονικών πανεπιστημιακών βοηθών και γνωσιακών δασκάλων (cognitive tutors) σε εξ’ αποστάσεως διδασκαλία (ασύγχρονη και σύγχρονη) με προσαρμογή της εκπαιδευτικής ύλης και των εξετάσεων στις δεξιότητες των φοιτητών, προσωποποιημένη προσέγγιση του εκπαιδευόμενου και εξατομικευμένη μάθηση.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ:

 • Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για να διευκολυνθεί η επιστημονική και ερευνητική συνεργασία μεταξύ Κλινικών και Εργαστηρίων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες από την γεωγραφική απόσταση των δομών της Σχολής μας.
 • Διαδικτυακές συνεργασίες με άλλα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα, ώστε να επιταχυνθεί η εξωστρέφεια της Σχολής μας.
3. Δημιουργία εργαστηρίου ή μονάδας βιοπληροφορικής

Η παγκόσμια έκρηξη που συντελείται στη Βιοπληροφορική έχει ήδη οδηγήσει σε εκτεταμένες χρήσεις της στην ιατροβιολογική επιστήμη.

Η υπολογιστική βιολογία, η ραδιομική και η νευροπληροφορική είναι λίγες μόνο από τις πολλαπλές εφαρμογές της Βιοπληροφορικής, ορισμένες από τις οποίες ήδη χρησιμοποιούνται ευρέως και κάποιες είναι και εμπορικά διαθέσιμες.

Η Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ έχει ήδη μέλη ΔΕΠ και Μονάδες που εργάζονται πάνω στη βιοστατιστική (Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής), την τεχνητή νοημοσύνη της απεικόνισης (προκήρυξη νέας θέσης από τον Κλινικό-εργαστηριακό Τομέα) και την αξιοποίηση μεγάλων δεδομένων. Εν τούτοις, για να είναι παρούσα ερευνητικά και εκπαιδευτικά στο χώρο της Βιοπληροφορικής, οφείλει να επενδύσει συστηματικά και με δομημένο τρόπο. Εφαρμοσμένα μαθηματικά, μοντελοποίηση και προσομοίωση συστημάτων, βιολογικές βάσεις δεδομένων, υπολογιστική γονιδιωματική, ανάλυση βιοϊατρικών σημάτων και εικόνων, επεξεργασία βιοϊατρικών δεδομένων, εξόρυξη γνώσης, ανάπτυξη αλγορίθμων, αναμένεται ότι στο εγγύς μέλλον θα τροποποιήσουν εντελώς τον τρόπο άσκησης της Ιατρικής.

Στόχοι του νέου εργαστηρίου ή μονάδας θα είναι:

 • Η παροχή υψηλού επιπέδου προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην επεξεργασία και ερμηνεία βιολογικών δεδομένων, στη σχεδίαση εφαρμογών για τη λήψη αποφάσεων, στη μετα-ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων και στην εκπόνηση μοντέλων πρόγνωσης και διάγνωσης ασθενειών.
 • Προώθηση της διεπιστημονικότητας της Βιοπληροφορικής με εξασφάλιση μεγάλων συνεργατικών προγραμμάτων, σχηματισμό διεπιστημονικών ομάδων και διεπιστημονική εκπαίδευση ατόμων.
 • Ενίσχυση της έρευνας στο πεδίο της Βιοπληροφορικής.
4. Δημιουργία νέου Campus της Ιατρικής Σχολής

Η παρούσα χρήση των κτηρίων του Campus στο Γουδή δεν ανταποκρίνεται πλέον στην περαιτέρω ανάπτυξη των Εργαστηρίων και στις σύγχρονες ανάγκες της Σχολής μας.

Έχει ωριμάσει η ανάγκη για τη δημιουργία ενός Νέου Campus που θα λειτουργεί παράλληλα με το υπάρχον και θα φιλοξενεί σε σύγχρονες εγκαταστάσεις κάποια από τα Εργαστήρια που βρίσκονται τώρα στο Campus στο Γουδή.

Ως τέτοιος χώρος προτείνεται το ΓΝΑ «Η Σωτηρία» που διαθέτει την έκταση, βρίσκεται στρατηγικά τοποθετημένο στο Κέντρο των Αθηνών, σε κοντινή απόσταση από το Γουδή και γειτνιάζει με το ΙΙΒΕΑΑ, το Νοσ. «Γ. Γεννηματάς» και τα δυο Στρατιωτικά Νοσοκομεία 251ΓΝΑ και 401. Έχει άμεση πρόσβαση σε σταθμό metro, στην Περιφερειακή οδό Κατεχάκη και στην Αττική Οδό.

Σε συνέχεια διεξοδικών συζητήσεων με μέλη ΔΕΠ, εκπροσώπους εξειδικευμένων επιχειρήσεων στον τομέα της ανάπτυξης επιστημονικών και διοικητικών πάρκων, καθώς και μελέτη αντίστοιχων διεθνών πρακτικών, ο πλέον κατάλληλος σχεδιασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • τα διατηρητέα κτήρια εντός του ΓΝΑ «Η Σωτηρία», εξαιρετικής αισθητικής, με ιστορική και αρχιτεκτονική αξία θα ανακαινισθούν ώστε να φιλοξενήσουν τα πολλά και σημαντικής ιστορικής σημασίας μουσεία της Ιατρικής Σχολής και του Νοσοκομείου.
 • ένα νέο, σύγχρονο κτήριο θα χτιστεί, ώστε να καλύπτει πλήρως τις λειτουργικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών μας, για τα Εργαστήρια και τις Κλινικές της Σχολής που θα μεταφερθούν.
 • οι χώροι που θα ελευθερωθούν από την μετακίνηση Εργαστηρίων και Κλινικών θα ανακαινισθούν και θα αποδοθούν στα Εργαστήρια που θα παραμείνουν στο Campus στο Γουδή.
 • θα εξασφαλισθεί η διατήρηση του υπάρχοντος χώρου πρασίνου, ο οποίος θα επεκταθεί και θα διαμορφωθεί κατάλληλα.
 • το νέο Campus της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ μαζί με τις όμορες δομές υγείας (Νοσ. «Γ. Γεννηματάς», Στρατιωτικά Νοσοκομεία 251ΓΝΑ & 401) και βιοϊατρικής έρευνας (ΙΙΒΕΑΑ & ΕΠΙΨΥ) θα αποτελέσουν το μεγαλύτερο Ιατρικό Πάρκο της χώρας.

Άμεσες προτεραιότητες:

 • Έγκριση της προμελέτης που έχει ήδη εκπονηθεί, από τη Γ.Σ. της Ιατρικής Σχολής και από το Δ.Σ. του ΓΝΑ «Η Σωτηρία».
 • Εξασφάλιση της χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
 • Έναρξη δημόσιου διάλογου με εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, παραγόντων της πολιτείας και της κοινωνίας, ώστε να καταστεί κοινό όραμα όλων και εμβληματικό έργο της Ιατρικής Σχολής.
5. Ανέγερση νέου κτηρίου στο χώρο του Αττικού Νοσοκομείου

Το Αττικό Νοσοκομείο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πλήρη, από πλευράς κάλυψης ιατρικών ειδικοτήτων και παροχής ιατρικών υπηρεσιών, νοσοκομεία της Ελλάδας.

Αποτελεί από πλευράς κάλυψης ειδικοτήτων και εφημεριών τον κύριο άξονα νοσοκομειακής υποστήριξης της 2ης ΥΠΕ.

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη σημαντικότατη συμβολή της Ιατρικής Σχολής στην ανάπτυξη και υγειονομική κάλυψη της Δυτικής Αττικής, αλλά κινδυνεύει να καταστήσει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, από Κέντρο Αριστείας και παροχής 3-βάθμιας και 4-βάθμιας περίθαλψης σε απλό δευτεροβάθμιο περιφερειακό νοσοκομείο. Οι εξαιρετικοί του επιστήμονες, ο εξοπλισμός και οι δομές του αναλώνονται στην εξυπηρέτηση της καθημερινότητας, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να παράγουν πρωτογενή έρευνα και να κάνουν εκπαίδευση, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις ενός Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Η ταχεία ανάπτυξή του με ταυτόχρονη καθήλωση του προϋπολογισμού του επί μια δεκαετία και η δραματική έλλειψη χώρων καθιστούν επιτακτικό τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του και την ανέγερση νέου κτηρίου.

Ο πλέον κατάλληλος σχεδιασμός θα πρέπει να προβλέπει ότι:

 • Το καινούργιο κτήριο θα φιλοξενεί όλα τα γραφεία των μελών ΔΕΠ σε ικανοποιητικούς χώρους, με υποδοχή, χώρους αναμονής, αίθουσες συσκέψεων και τηλεδιασκέψεων με πλήρη πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς να διαμεσολαβείται η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου.
 • Όλα τα μέλη ΔΕΠ θα εξασφαλίσουν δικό τους γραφείο στο καινούργιο κτήριο, καθώς τώρα πολλοί καθηγητές δεν διαθέτουν καθόλου γραφείο ή μοιράζονται κοινά γραφεία.
 • Οι χώροι γραφείων που υπάρχουν στο Νοσοκομείο θα αποδοθούν στα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια και Κλινικές, ώστε να επεκτείνουν το κλινικό και ερευνητικό έργο τους.
 • Όλοι οι χώροι του ΑΚΙΣΑ θα χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση, με αίθουσες διδασκαλίας, υποδομές για προσομοιωτές και θέσεις εργασίας για ψηφιακή εκπαίδευση και εξετάσεις.
6. Εκσυγχρονισμός και αξιοποίηση του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου

Το Πανεπιστήμιο έχει επενδύσει στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο κατέχοντας το μεγαλύτερο ποσοστό των μετοχών, συμμετέχοντας στη διοίκηση και έχοντας εγκαταστήσει σε αυτό κλινικές και εργαστήρια.

Καθώς ένα μεγάλο μέρος του δυναμικού των ιατρών του είναι εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ, θα πρέπει η διοίκηση της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ να διεκδικήσει σημαντικές αλλαγές.

Άμεσες προτεραιότητες:

 • Θεσμική εκπροσώπηση της Ιατρικής Σχολής και ειδικότερα του Χειρουργικού Τομέα, στη διοίκηση του Θεραπευτηρίου.
 • Οικονομική εξυγίανση με πρόσληψη Εκτελεστικού Διευθυντή από το χώρο των Οικονομολόγων Υγείας, με αντικειμενικά κριτήρια και διαφανείς διαδικασίες και συμμετοχή στην διοίκηση ομάδας ειδικών επιστημόνων.
 • Ανακαίνιση των κτηριακών υποδομών και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού, ώστε τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής, να μπορούν να ασκούν το ιδιωτικό τους έργο στο Θεραπευτήριο με αξιοπρέπεια (ήδη γίνονται έργα στον 5ο όροφο της Κλινικής με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου).

Το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο οφείλει να αποτελέσει πρότυπο για τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με την Ιατρική Σχολή και για την επιτυχημένη πρόσβαση των μελών ΔΕΠ σε ιδιωτικές κλινικές, παράλληλα με την πλήρη απασχόλησή τους στο Πανεπιστήμιο.

7. Αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής και του CIVIS

Η ίδρυση και λειτουργία Αγγλόφωνου Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής Σχολής, οφείλει να αποτελέσει προτεραιότητα και να καταστεί μοχλός ανάπτυξης της Σχολής μας, καθώς μέρος από τα δίδακτρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη των Πανεπιστημιακών Κλινικών και Εργαστηρίων και για τις αποζημιώσεις συμμετοχής των μελών ΔΕΠ στη λειτουργία του.

Η ίδρυση και λειτουργία του Αγγλόφωνου Προγράμματος Σπουδών, καθώς και η προσθήκη αγγλόφωνων υποχρεωτικών κατ’ επιλογήν μαθημάτων και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στο υπάρχον ελληνικό Πρόγραμμα, θα προσελκύσουν επιστήμονες από το εξωτερικό (όχι μόνο Ελλήνων), που θα ανανεώσουν και θα εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία της Σχολής, θα συμβάλλουν στις διεθνείς συνεργασίες και θα αναβαθμίσουν συνολικά το διεθνές κύρος και την αναγνωρισιμότητα της Ιατρικής Σχολής.

Παράλληλα θα ενισχυθεί με κάθε τρόπο το CIVIS, μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός κοινού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου μέχρι το 2024.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοδοξεί να φέρει τους Ευρωπαίους πολίτες κοντά και να βελτιώσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Πολιτών, οικοδομήθηκε από 8 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια: Μασσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Αθηνών, Βρυξελλών, Βουκουρεστίου, Αυτόνομο Μαδρίτης, Σαπιένζα Ρώμης, Στοκχόλμης και Τύμπιγκεν. Οι δράσεις του περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, οργάνωση κοινών σεμιναρίων, προπτυχιακών μαθημάτων και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

Πέραν του εκπαιδευτικού και ερευνητικού ρόλου που αντανακλά το CIVIS, θα μπορούσε επιπλέον, να αποτελέσει όχημα για την εξωστρέφεια της Σχολής μας, με προγράμματα προς την τοπική κοινωνία και ενεργό ρόλο στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική δυναμική του οικοσυστήματός της.

8. Δραστηριοποίηση της Ιατρικής Σχολής στον κλάδο των κλινικών μελετών

Η ανάπτυξη του κλάδου των κλινικών μελετών δημιουργεί και απελευθερώνει ένα νέο πλαίσιο προοπτικών για τη Σχολή, τα Νοσοκομεία, τους ασθενείς μας αλλά και την επιστήμη μας.

Για τη διενέργεια κλινικών μελετών απαιτείται συνεργασία ανάμεσα στη φαρμακοβιομηχανία, τα πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία, τους ασθενείς, τους επιστήμονες, τις διεθνείς και εθνικές υπηρεσίες υγείας και τους κανονιστικούς οργανισμούς, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να παράγουν υπεραξία από αυτές.

Η άνοδος της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό Μ.Ο. συνεπάγεται ετήσια αύξηση 1,1 δις στο ΑΕΠ και 23.000 νέες θέσεις εργασίας για υψηλής εκπαίδευσης επιστημονικό δυναμικό. Την ίδια στιγμή, οι ασθενείς εξασφαλίζουν πρώιμη και δωρεάν πρόσβαση σε νέες, καινοτόμες, επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπείες και υψηλού επιπέδου ιατρική παρακολούθηση.

Τα κλινικά ερευνητικά κέντρα και κέντρα μεταφραστικής έρευνας δημιουργούν πυρήνες αριστείας που στελεχώνονται από έμπειρους κλινικούς, λειτουργούν με πιστοποίηση και αυστηρούς κανόνες και δέχονται συχνούς ελέγχους και αξιολογήσεις.

Τέτοια κέντρα αριστείας παρέχουν ιατρική τεχνογνωσία, παράγουν κουλτούρα έρευνας, προσφέρουν εξειδικευμένη εκπαίδευση και διεθνείς συνεργασίες, ενώ οι αρχές λειτουργίας τους διαχέονται και αναβαθμίζουν συνολικά το Νοσοκομείο και το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, στο οποίο ανήκουν.

Αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να μας αφήνουν παθητικούς παρατηρητές αυτής της τόσο δυναμικής προοπτικής, η οποία μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη για την Ιατρική Σχολή και τα μέλη της.

Στο πλαίσιο αυτό αποτελεί προτεραιότητα η σύσταση ειδικής επιτροπής της Σχολής που θα εξετάσει επιτυχημένα διεθνή μοντέλα ανάπτυξης, θα έρθει σε επαφή με διεθνείς εταιρείες και αρμόδιους φορείς και θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη για την ουσιαστική δραστηριοποίηση της Σχολής μας, σε αυτό το εξαιρετικά σημαντικό πεδίο.

9. Οικονομική ενίσχυση και ανάπτυξη της Ιατρικής Σχολής

H Ιατρική Σχολή αποτελεί τον κύριο χορηγό και «αιμοδότη» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πέραν του κρατικού προϋπολογισμού.

Μέσω της παρακράτησης του ΕΛΚΕ επί των ερευνητικών προγραμμάτων που διεκδικούν και επάξια επιτυγχάνουν τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής μας, προκύπτουν κονδύλια που συμβάλλουν σημαντικά στη χρηματοδότηση των άλλων σχολών και κυρίως αυτών των ανθρωπιστικών επιστημών.

Μολονότι αποτελεί τιμή ο ρόλος αυτός για την Ιατρική Σχολή, είναι επιβεβλημένη μία «νέα συμφωνία» με το ΕΚΠΑ, ώστε να εξασφαλιστεί η επιβίωση και η ανάπτυξη της Σχολής μας.

Άμεσες προτεραιότητες:

 • Επιστροφή στη Σχολής μας ενός ελάχιστου σταθερού ποσοστού ανά έτος από την παρακράτηση του ΕΛΚΕ, με στόχο την περεταίρω ενίσχυση των Κλινικών και Εργαστηρίων της Σχολής μας.
 • Απ’ ευθείας επιστροφή κονδυλίων σε κάθε Εργαστήριο και Κλινική, ανάλογα με τη συνεισφορά του στην προσέλκυση προγραμμάτων και χορηγιών.
 • Θεσμοθέτηση και υλοποίηση της αποζημίωσης μέσω του ΕΛΚΕ για κλινικές πράξεις, εξετάσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από τα Εργαστήρια και τις Κλινικές της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.
 • Σύμπραξη με ιδιωτικούς φορείς για τη διεκδίκηση ερευνητικών προγραμμάτων, Εθνικών και Ευρωπαϊκών.
10. Νομική κατοχύρωση της επαγγελματικής εξέλιξης των μελών ΔΕΠ

Η επαγγελματική εξέλιξη των μελών ΔΕΠ μέχρι σήμερα, δεν ακολουθεί μία ενιαία πορεία, η οποία να διαμορφώνεται από αντικειμενικά κριτήρια. Αντιθέτως είναι εν πολλοίς θέμα τύχης και σχετίζεται με παράγοντες όπως ο Τομέας και το Νοσοκομείο όπου εργάζεται το κάθε μέλος ΔΕΠ (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Νοσοκομείο ΕΣΥ, Campus στο Γουδή). Επίσης τα μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής αδικούνται ως προς την άσκηση ιδιωτικού επαγγέλματος σε σχέση με τα μέλη ΔΕΠ των λοιπών Σχολών του Πανεπιστημίου. Αυτό κάθε άλλο παρά δίκαιη συνθήκη είναι.

Είναι επιτακτική η ανάγκη υποστήριξης από τη Διοίκηση της Σχολής, για τη νομοθετική κατοχύρωση της πλήρους και όχι της αποκλειστικής ιδιότητας των μελών ΔΕΠ, όπως συμβαίνει με όλους τους συναδέλφους Πανεπιστημιακούς των υπολοίπων Σχολών.

Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με μεμονωμένες προσπάθειες ή ως συνδικαλιστικό αίτημα, όπως γινόταν μέχρι τώρα και μας τοποθετούσε αυτομάτως απέναντι στους λοιπούς συναδέλφους επαγγελματίες υγείας του ΕΣΥ και του ιδιωτικού χώρου, γιατί έτσι είναι καταδικασμένο εκ των προτέρων σε αποτυχία.

Πρέπει να γίνει θεσμικά από την Ιατρική Σχολή και το ΕΚΠΑ στο πλαίσιο μιας συνολικής αναβάθμισης της δημόσιας υγείας και του εκσυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Σε ένα σύγχρονο σύστημα υγείας ο δημόσιος (Πανεπιστήμιο & ΕΣΥ) και ο ιδιωτικός (ιατρεία & κλινικές) τομέας της υγείας, θα λειτουργούν ως «συγκοινωνούντα δοχεία» με διευκόλυνση στην πρόσβαση των γιατρών και στους δύο, ώστε να εξασφαλίζεται για τους ασθενείς η λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία, η ελεύθερη επιλογή ιατρού και νοσοκομειακού περιβάλλοντος και εν τέλει, το καλύτερο νοσηλευτικό και θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Η θέσπιση μίας τέτοιας συνεργασίας θα διασφαλίζει την πρόσβαση όλων των μελών της Σχολής στις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης που θα προκύψουν και θα βελτιώσει την επαγγελματική ικανοποίηση που δικαιούνται και αξίζουν.

Οι τεράστιες ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και η πολύτιμη γνώση και προσφορά των μελών της Σχολής μας σε αυτό, αναδεικνύουν την ανάγκη ενός έντιμου, διαφανούς, ισότιμου και εποικοδομητικού διαλόγου για την επίτευξη ενός πλαισίου συνεργασίας του ΕΣΥ με το Πανεπιστήμιο και τον Ιδιωτικό Τομέα. Μόνο έτσι θα εξασφαλισθεί η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου για κάθε πολίτη.

11. Υποστήριξη της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής ανέλιξης των μελών ΔΕΠ

Το θέμα της ακαδημαϊκής ανέλιξης των μελών ΔΕΠ αποτελεί μία διαχρονική ανάγκη, η οποία μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνο με την ίδρυση, στελέχωση και θεσμική λειτουργία ενός Γραφείου Έρευνας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Αυτό θα είναι το «επιχειρησιακό κέντρο» κάθε μέλους ΔΕΠ και κάθε ερευνητικής ομάδας της Σχολής, το οποίο θα παρέχει υποστήριξη στη διεκδίκηση ερευνητικών προγραμμάτων, στη συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά δίκτυα και σε όλα τα απαραίτητα βήματα προς μία επιτυχή δημοσίευση.

Τα στελέχη του θα έχουν την τεχνογνωσία να προσελκύουν πηγές χρηματοδότησης, να καθοδηγούν τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους για την σύνταξη ενός πλήρους και έγκυρου φακέλου αίτησης για ερευνητικά προγράμματα και να διευκολύνουν σε όλα τα βήματα προς την υλοποίησή τους.

Μέσα από ένα οργανωμένο πλαίσιο υποστήριξης της έρευνας και της παραγωγής δημοσιεύσεων υψηλής απήχησης, η Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ οφείλει να παρέχει τους χώρους της, την υλικοτεχνική υποδομή και τη δέουσα προβολή της κάθε ερευνητικής προσπάθειας των μελών της, στα πλαίσια των δυνατοτήτων της.

12. Ανάδειξη του έργου των εργαστηρίων και των κλινικών της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Η ψηφιοποίηση της Ιατρικής Σχολής θα διευκολύνει τη συστηματική καταγραφή και προβολή του πολυεπίπεδου έργου των μελών της Σχολής μας, ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ των δομών της ή και με τρίτους φορείς.

Η ανάδειξη αυτού του σημαντικότατου έργου με μετρήσιμο τρόπο, θα αποτελέσει δικαίωση και αναγνώριση που τα αντίστοιχα μέλη ΔΕΠ θα αξιοποιήσουν στην ακαδημαϊκή ανέλιξή τους, καταγράφοντας τον αριθμό και το είδος των ιατρικών πράξεων που επιτελεί κάθε μέλος ΔΕΠ.

Παράλληλα η Σχολή στο σύνολό της θα χρησιμοποιήσει τα ίδια μετρήσιμα στοιχεία για να διεκδικήσει τους αναγκαίους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που θα της επιτρέψουν να συνεχίσει να αναπτύσσει τη δραστηριότητά της.

Άμεσες προτεραιότητες:

 • Ψηφιακή καταγραφή των υπηρεσιών που παρέχει η Ιατρική Σχολή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (εργαστηριακές εξετάσεις, νοσηλείες, εφημερίες, χειρουργεία, ενδοσκοπήσεις και λοιπές ιατρικές πράξεις).
 • Προτεραιότητα σε πράξεις και υπηρεσίες που παρέχονται αποκλειστικά από τα Εργαστήρια και τις Κλινικές της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και όχι σε δομές του ΕΣΥ.
 • Εξασφάλιση της δυνατότητας αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ των ιατρικών πράξεων και υπηρεσιών που παρέχουν τα Εργαστήρια και οι Κλινικές της Ιατρικής Σχολής, μέσω του ΕΛΚΕ, ώστε να ενισχύεται οικονομικά η αντίστοιχη πανεπιστημιακή δομή.
 • Αξιοποίηση όλων των ανωτέρω στοιχείων για την αξιολόγηση κάθε μέλους ΔΕΠ στην ακαδημαϊκή εξέλιξή του.
13. Κεφαλαιοποίηση της συμβολής της Ιατρικής Σχολής στην πανδημία COVID-19

Η Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ αποδείχθηκε ο θεσμός με την μεγαλύτερη ετοιμότητα, εκπαίδευση, εμπειρία και υποδομή στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Τα μέλη της Σχολής πρωταγωνίστησαν τόσο στον κεντρικό σχεδιασμό αντιμετώπισης της πανδημίας, όσο και στο κλινικό, επιστημονικό και ερευνητικό πεδίο, την ίδια στιγμή που κράτησαν ζωντανή την εκπαιδευτική διαδικασία για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μας.

Παράλληλα, τα εργαστήρια της Σχολής ανέλαβαν το μεγαλύτερο βάρος της διάγνωσης και οι Πανεπιστημιακές Κλινικές υπήρξαν ο βασικός κορμός νοσηλείας των ασθενών στα τρία πρώτα και μεγαλύτερα νοσοκομεία αναφοράς (Αττικό, Ευαγγελισμός, Σωτηρία).

Η εμπειρία αυτή αποτελεί παρακαταθήκη πάνω στην οποία οφείλουμε να επενδύσουμε περαιτέρω. Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε από την πολιτεία ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους και να ενισχύσουμε τα Εργαστήρια και τις Κλινικές της Σχολής μας, ώστε να διατηρήσουμε την αποκτηθείσα τεχνογνωσία, να συντηρήσουμε τον πρόσθετο εξοπλισμό και να διατηρήσουμε το προσωπικό που δόθηκε λόγω της πανδημίας, σε μόνιμες θέσεις.

Και όλα αυτά θα τα επιτύχουμε διεκδικώντας την αναγκαία χρηματοδότηση, όχι μόνο από το Υπουργείο Παιδείας στο οποίο υπαγόμαστε ως Ακαδημαϊκό Ίδρυμα ή από το Υπουργείο Υγείας, στις δομές του οποίου προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, αλλά από κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο οργανισμό ικανό να στηρίξει το έργο της Σχολής.

Άμεσες προτεραιότητες:

 • Δημιουργία σύγχρονου οργανογράμματος, με έμφαση στις θέσεις εργασίας ανά κλάδο, για όλα τα Εργαστήρια και Κλινικές της Ιατρικής Σχολής, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις σύγχρονες προκλήσεις.
 • Παράταση των συμβάσεων εργασίας του έκτακτου προσωπικού που έχει τοποθετηθεί σε όλα τα Εργαστήρια και Κλινικές της Ιατρικής Σχολής, μέχρι την ολοκλήρωση της πανδημίας.
 • Ακολούθως μονιμοποίηση μετά από αξιολόγηση, ώστε να καλυφθούν τα μεγάλα κενά σε ανθρώπινο δυναμικό που προκάλεσε η πρόσφατη οικονομική κρίση.
 • Διεκδίκηση νέων θέσεων μελών ΔΕΠ για να καλυφθούν έστω και εν μέρει οι μεγάλες απώλειες που προκάλεσαν οι συνταξιοδοτήσεις της τελευταίας δεκαετίας, από θέσεις ΔΕΠ που δεν αντικαταστάθηκαν ποτέ.

Όλα τα ανωτέρω θα διεκδικηθούν με θεσμικό τρόπο, προβάλλοντας το έργο και τις ανάγκες της Σχολής, σε συνεργασία με τις λοιπές δομές Υγείας (ΕΣΥ, ιδιωτικός τομέας, κ.α.) και με διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

14. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας / S.O.P.

Η Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, είναι σημείο αναφοράς στην κοινωνία για το πολύτιμο αγαθό της Υγείας και αποτελεί από μόνη της έναν θεσμό υψηλής σημασίας. Ως τέτοιος λοιπόν οφείλει να λειτουργεί με θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει στο σύνολό της την ακαδημαϊκή ζωή και θα ρυθμίζει τη λειτουργία της Σχολής με ισοτιμία και δικαιοσύνη.

Προκειμένου η πολιτεία και η κοινωνία να σταθούν αρωγοί στην δημιουργία ενός νέου Campus ή του όποιου αναπτυξιακού έργου, πρέπει η Σχολή μας να αποδείξει όχι μόνο ότι το αξίζει αλλά και ότι μπορεί να διαχειριστεί μία τέτοια ευθύνη.

Πρέπει να κατοχυρώσει και να αναδείξει ότι λειτουργεί με σταθερούς κανόνες, με αξιοκρατία και με επιλογή των αρίστων, απομονώνοντας και καταδικάζοντας κάθε απόπειρα ευνοιοκρατίας, νεποτισμού και παραγοντισμού.

Αυτό θα επιτευχθεί μόνο με την εκπόνηση ενός Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, ο οποίος θα προκύψει με την συνδρομή όλων των μελών της Σχολής μέσα από διαδικασίες διαφανούς συνεργασίας και διαβούλευσης με το τελικό αποτέλεσμα να τίθεται προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση και τη Σύγκλητο.

Ο τρόπος διοίκησης ενός οργανισμού με τέτοιο μέγεθος ανθρώπινων πόρων και τέτοιο εύρος λειτουργιών και υποχρεώσεων, οφείλει να εφαρμόζει σύγχρονες μορφές διοίκησης, βασισμένες πάνω στις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης (Moral Leadership) και υιοθετώντας Πρότυπες Διαδικασίες Λειτουργίας (Standard Operating Procedures), οι οποίες θα καθιερώσουν και θα εξασφαλίσουν ενιαίο, ευρέως αποδεκτό σύστημα κανόνων λειτουργίας.

Τέλος, είναι σημαντικό η επόμενη διοίκηση της Σχολής να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματα του Αττικού Νοσοκομείου, με ενεργοποίηση Γραφείου Προέδρου στο χώρο του ΑΚΙΣΑ. Ο Πρόεδρος οφείλει να κατανέμει εξίσου το χρόνο του στο Γραφείο του στο Γουδή και στο Αττικό, με ανοιχτές τις πόρτες του για όλους τους συναδέλφους.

15. Εξωστρέφεια και κοινωνική υπευθυνότητα της Ιατρικής Σχολής

Η Σχολή οφείλει όχι μόνο να εφαρμόζει τις Ιπποκρατικές αξίες που διέπουν το έργο της αλλά και να ενθαρρύνει τη διάδοση των αξιών αυτών με την διαμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών της, έτσι ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτό θεματολογία σχετική με την Ανθρωπιστική και την Κοινωνική Ιατρική.

Πέρα από τα θεσμοθετημένα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και κλινικά καθήκοντά μας, ως μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής, οφείλουμε να συντονίζουμε τον βηματισμό μας με αυτόν των διαρκώς εξελισσόμενων αναγκών της κοινωνίας.

Τα μάτια και οι συνειδήσεις μας πρέπει να παραμένουν ανοιχτά στους συνανθρώπους μας που χειμάζονται περισσότερο από τις πρόσφατες κρίσεις. Πολλά μέλη της Σχολής μας και αρκετοί φοιτητές μας έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί εθελοντικά σε κοινωνικές δράσεις.

Η διοίκηση λοιπόν οφείλει, εάν της ζητηθεί, να υποστηρίζει και να προβάλλει τέτοιες ενέργειες της Σχολής, ενώ και η ίδια θα πρέπει να παίρνει ανάλογες πρωτοβουλίες αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των μελών της, τον ενθουσιασμό των φοιτητών της και τη διάθεση όλων μας για εθελοντική προσφορά.

Τέτοιου είδους δράσεις αναδεικνύουν τη Σχολή μας ως πνευματικό κέντρο προαγωγής της επιστήμης, του πολιτισμού και του ανθρωπισμού.

Στείλτε μου τις σκέψεις, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις σας.

στείλτε mail

ας μιλήσουμε διαδικτυακά

ας πιούμε ένα καφέ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Βιογραφικό

Ο Kαθηγητής Κωνσταντίνος Συρίγος αποφοίτησε από την Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης το 1982 και από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1988. Εκπαιδεύτηκε στην Παθολογία και στην Ογκολογία στην Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Λαϊκό Νοσοκομείο και στην Ογκολογική Κλινική του Νοσοκομείου Hammersmith, Royal Postgraduate Medical School στο Λονδίνο.

Έλαβε το Διδακτορικό Δίπλωμά του με «Άριστα» από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 1995 και ακολούθως τους Μεταδιδακτορικούς τίτλους Master of Philosophy και Philosophy Doctorate από το Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, το 1998 και 2000 αντίστοιχα. Εργάστηκε ως Επιμελητής της Ογκολογικής Κλινικής των Νοσοκομείων Hammersmith και St Bartholomew’s στο Λονδίνο.

Το 2002 διορίστηκε ως Επίκουρος Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής της Ογκολογικής Μονάδας στο Γενικό Νοσοκομείο «Η Σωτηρία». Από το 2006 είναι επίσης Επισκέπτης Καθηγητής Θωρακικής Ογκολογίας (Visiting Professor of Thoracic Oncology), στο Yale School of Medicine, Yale University, με εκπαιδευτικά και ερευνητικά καθήκοντα και από το 2012 είναι επίσης Επισκέπτης Καθηγητής Παθολογίας (Adjunct Professor of Medicine), στο Pittsburgh School of Medicine, USA.

Πρόσφατα (2014) το Πανεπιστήμιο Αθηνών του ανέθεσε τη Διεύθυνση της Γ’ Παθολογικής Κλινικής του, στο Γενικό Νοσοκομείο «Η Σωτηρία».

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Συρίγος είναι μέλος σε πολυάριθμες διεθνείς επιστημονικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των American Society of Clinical Oncology (ASCO), American Association of Cancer Research (AACR) (κατόπιν προσκλήσεως), American College of Chest Physicians (ACCP), International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), European Society of Medical Oncology (ESMO) και της European Respiratory Society (ERS).

Είναι Σύμβουλος Συντακτικής Επιτροπής Επιστημονικών Περιοδικών (Reviewer) 84 διεθνών ιατρικών περιοδικών και Μέλος Διαρκούς Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Board) 18 διεθνών ιατρικών περιοδικών. Είναι Συντάκτης 9 Διεθνών Ιατρικών Τόμων και συγγραφέας σε πάνω από 360 διεθνείς δημοσιεύσεις με πάνω από 6000 βιβλιογραφικές αναφορές.

Επιπλέον είναι μέλος της ΕSMO Translational Research Group, Member of the Board of Directors της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας MASCC (Multidisciplinary Association of Supportive Care in Cancer) καθώς και ESMO Lung Cancer Faculty member.

Διευθυντής Γ’ Παθολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Visiting Professor of Thoracic Oncology, Yale School of Medicine, USA

Adjunct Professor of Medicine, Pittsburgh University School of Medicine, USA

Πρόεδρος στα Παιδικά Χωριά SOS

6977 715137

ΓΝΑ «Η Σωτηρία»,
Κτίριο Ζ, 3ος όροφος,
Μεσογείων 152, 115 27 Αθήνα